Drop us a line

קבלן שיפוצים רשום

ענף השיפוצים סובל מבעיות רבות באיכות הבנייה שמקורן בכוח אדם לא מיומן, בשימוש בחומרי בנייה באיכות ירודה ובבנייה שלא על פי התקנים וההנחיות של הגופים הממונים ועוד.

כדי למנוע איכות בנייה ירודה, דורש משרד השיכון שהקבלנים יעברו בהצלחה בחינות והסמכות רשמיות ויצברו חמש שנות ניסיון לפחות. רק מי שעמד בהצלחה בבחינות וצבר חמש שנות ניסיון יירשם בפנקס הקבלנים ויקבל מעמד של קבלן שיפוצים רשום

הבחירה בקבלן שיפוצים רשום מבטיחה כי קבלן השיפוצים רכש השכלה יסודית בתחום לצד הניסיון המעשי. בכל מקרה של תלונות נגד הקבלן, תהיה לכם כתובת היכן תוכלו להתלונן. במקרה של תלונה רשם הקבלנים יפתח בהליכים משמעתיים נגד הקבלן וינקוט באמצעים משמעתיים שונים נגדו כמו התראה, נזיפה, הטלת קנס, התליית תוקף הרישיון לתקופה קבוצה ואף ביטול של רישום הקבלן בפנקס.

קבלן שיפוצים רשום – מתי חייבים לעבוד עם קבלן שיפוצים רשום?

בכל מצב שבו אתם עורכים שיפוץ מסיבי שעלותו מעל לארבעים אלף שקלים כמו הוספת תוספת בנייה על הגג, הוספת חדר או מרפסת, בנייה של יחידת דיור בחצר ועוד, עבודה עם קבלן שאינו רשום בפנקס הקבלנים מהווה עבירה פלילית מצד הקבלן.

כאשר אתם מבקשים לקבל סיוע מהמדינה עבור עבודות השיפוצים כמו סיוע מהביטוח הלאומי להנגשת הבית לנכה ולבעלי מוגבלות, השתתפות במימון השיפוץ מטעם משרד הביטחון או קבלת פיצוי כספי מהביטוח הלאומי כמו למשל אחרי שריפה ועוד, אתם חייבים להיעזר בשירותיו של קבלן שיפוצים רשום.

איך לבחור קבלן שיפוצים? חמישה טיפים חשובים

כדי להגן על עצמכם ולהימנע מקבלן שיפוצים לא מקצועי ומעבודה חובבנית, חשוב לקרוא בעיון את הטיפים הבאים:

בדקו האם הקבלן שבחרתם רשום בפנקס הקבלנים. באתר האינטרנט של משרד השיכון אפשר לבדוק האם הקבלן אכן רשום בפנקס הקבלנים.

בקשו מהקבלן הצעת מחיר מפורטת אשר כוללת את פרטי העבודה, את כתב הכמויות, את לוח הזמנים לביצוע של כל שלב בעבודה, תאריך מדויק לסיום העבודה ואת תנאי התשלום. לעולם אל תשלמו את מחיר השיפוץ מראש, את תשלומי השיפוץ יש לשלם בהתאם להתקדמות העבודה.

בדקו מהי האחריות שמעניק הקבלן. לכל תחום בעבודת השיפוצים יש לתת אחריות שונה, בין שנה לחמש שנים. במסגרת האחריות חייב הקבלן לבצע את התיקונים בתוך תקופת האחריות ללא תשלום נוסף.

וודאו כי לקבלן השיפוצים שבחרתם יש פוליסת ביטוח תקפה לאחריות מקצועית וביטוח צד ג'.

נסו לקבל המלצות על הקבלן שבחרתם, תוכלו לבקש המלצות בין חברים ועמיתים ותוכלו גם לדלות המלצות ברשת האינטרנט. אם תיתקלו בחוות דעת שליליות על הקבלן, אל תבחרו בו.

חברת "עליאן , לעבודות בנייה ושיפוצים" רשומה כקבלן רשום בפנקס הקבלנים מספר קבלן: 26929.

אנו מתחייבים לעבודה מקצועית, לעמידה בלוח הזמנים, לרמת גימור גבוהה ללא פשרות ונותנים אחריות על כל עבודה!

Call Now Button